Titel

Bodemsanering


Onderzoek is in enkele gevallen de eerste stap in een saneringstraject. Linge Milieu kan voor u alle plannen daarvoor opstellen en begroten. Betrokkenheid en flexibiliteit zijn belangrijk, omdat sanering bijna altijd een onderdeel is van een groter project. Heeft u vragen over uw situatie, laat ons u op weg helpen!

Algemene eisen aan sanering zijn beschreven in Artikel 28 van de Wet bodembescherming. Wij kunnen ook voor u zogenaamde BUS meldingen verzorgen. ( Besluit Uniforme Saneringen). Dit is een provinciale procedure van 5 weken, met beperkte inspraak. Landelijk wordt circa 45% van de sanering via BUS afgehandeld. De standaard-proceduretijd van artikel 28-saneringen is tenminste 13 weken.

Meer over BUS-meldingen en de overige artikel 28-gevallen is te vinden op de site van