Titel

bodemonderzoek

Linge Milieu voert verschillende soorten onderzoek uit. Een standaard onderzoek bestaat uit vier onderdelen : historisch onderzoek, veldwerk, analyses en rapportage. Gebruikelijk is dat een een concept van het rapport met de opdrachtgever eerst wordt besproken.

  • historisch onderzoek (NEN 5725)
  • verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
  • nulsituatie-onderzoek
  • VEP OO, onderzoek voor tanks, boven -en ondergronds
  • nader bodemonderzoek
  • grondwateronderzoek
  • indicatief waterbodemonderzoek

Sinds 2008 is het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van kracht. Voor onderzoek is de belangrijkste wijziging 'het stoffen- pakket'. Het volledige overzicht is weergegeven in het Staatsblad van 3 december 2007, nummer 469.

wanneer welk onderzoek

Het meest voorkomende onderzoek is verkennend onderzoek volgens de NEN 5740. Daarvoor geldt de BRL 2000, onderdeel van de Kwalibo-toekenning. Voorafgaand aan het veldwerk is vaak historisch onder- zoek nodig, om gericht onderzoek uit te kunnen voeren. Aanleidingen voor bodemonderzoek kunnen zijn :

  • aan- en verkoop van percelen / vastgoed
  • bij verdenking van bodemverontreiniging
  • ten behoeve van sloop- en bouwvergunningen

Met Nulsituatie- en nader onderzoek worden verontrei- nigde of verdachte locaties in kaart gebracht. De strategie van dergelijke onderzoeken is maatwerk.

Voor alle situaties geldt : Normen zijn het uitgangspunt, het onderzoek moet uiteindelijk voldoen aan uw behoefte. Een offerte met voorstel voor uw situatie is daarom bij Linge Milieu de standaard.